Gói Home 1: 135.000Đ/Th

Gói Home 1
Tốc độ Download / Upload: 3 Mbps / 640 Kbps
Giá cước hàng tháng: 135.000Đ/Th
Trả sau hàng tháng: Không áp dụng
Trả trước 6 tháng:
– Miễn phí hòa mạng.
– Miễn phí modem thường 1 cổng.
– Khách hàng muốn sử dụng modem wifi đóng thêm 100,000 VNĐ phí hòa mạng
Trả trước 12 tháng:
– Miễn phí hòa mạng.
– Miễn phí modem wifi 2 cổng.
– Tặng 1 tháng sử dụng (tháng thứ 13).
Lưu ý: Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Sau 12 tháng khuyến mại giá cước trở về giá niêm yết: 150.000 VNĐ/Tháng.
Liên hệ lắp đặt: 0916.830.093 / 01.667.210.728

Gói Home 2: 180.000Đ/Th

Gói Home 2
Tốc độ Download / Upload: 5 Mbps / 768 Kbps
Giá cước hàng tháng: 180.000Đ/Th
Trả sau hàng tháng:
– Phí hòa mạng ban đầu: 100.000 VNĐ
– Miễn phí modem thường 1 cổng (không wifi)
– Khách hàng muốn sử dụng modem wifi đóng thêm 100,000 VNĐ phí hòa mạng
– Miễn phí Account xem phim HD, tặng thẻ diệt virut CMC trị giá 200.000 VNĐ
Trả trước 6 tháng:
– Miễn phí hòa mạng.
– Miễn phí modem thường (không wifi).
– Khách hàng muốn sử dụng modem wifi đóng thêm 50,000 VNĐ phí hòa mạng
– Tặng 1 tháng sử dụng (tháng thứ 7)
– Miễn phí Account xem phim HD, tặng thẻ diệt virut CMC trị giá 200.000 VNĐ
Trả trước 12 tháng:
– Miễn phí hòa mạng.
– Miễn phí modem wifi.
– Tặng 2,5 tháng sử dụng (tháng thứ 13, 14, 15).
– Miễn phí Account xem phim HD, tặng thẻ diệt virut CMC trị giá 200.000 VNĐ
Lưu ý: Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT, sau 12 tháng khuyến mại giá cước trở về giá niêm yết: 210,000 VNĐ/Tháng.
Liên hệ lắp đặt: 0916.830.093 / 01.667.210.728

Gói Home 3: 225.000Đ/Th

Gói Home 3
Tốc độ Download / Upload: 7 Mbps / 1 Mbps
Giá cước hàng tháng: 225.000 VNĐ/Th
Trả sau hàng tháng:
– Phí hòa mạng ban đầu: 50.000 VNĐ
– Miễn phí modem thường (không wifi). Khách hàng muốn sử dụng modem wifi đóng thêm 50,000 VNĐ phí hòa mạng.
– Miễn phí Account xem phim HD, tặng thẻ diệt virut CMC trị giá 200.000 VNĐ
Trả trước 6 tháng:
– Miễn phí hòa mạng.
– Miễn phí modem wifi.
– Tặng 1 tháng sử dụng (tháng thứ 7).
– Miễn phí Account xem phim HD, tặng thẻ diệt virut CMC trị giá 200.000 VNĐ
Trả trước 12 tháng:
– Miễn phí hòa mạng.
– Miễn phí modem wifi.
– Tặng 2,5 tháng sử dụng (tháng thứ 13, 14, 15).
– Miễn phí Account xem phim HD, tặng thẻ diệt virut CMC trị giá 200.000 VNĐ
Lưu ý: Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Sau 12 tháng khuyến mại giá cước trở về giá niêm yết : 250,000 VNĐ/Tháng.
Liên hệ lắp đặt: 0916.830.093 / 01.667.210.728

Gói Home 4: 310.000Đ/Th

Gói Home 4
Tốc độ Download / Upload: 10 Mbps / 1,5 Mbps
Giá cước hàng tháng: 310.000 VNĐ/Th
Trả sau hàng tháng:
– Phí hòa mạng ban đầu: 50.000 VNĐ
– Miễn phí modem thường (không wifi). Khách hàng muốn sử dụng modem wifi đóng thêm 50,000 VNĐ phí hòa mạng.
– Miễn phí Account xem phim HD, tặng thẻ diệt virut CMC trị giá 200.000 VNĐ
Trả trước 6 tháng:
– Miễn phí hòa mạng.
– Miễn phí modem wifi.
– Tặng 1 tháng sử dụng (tháng thứ 7).
– Miễn phí Account xem phim HD, tặng thẻ diệt virut CMC trị giá 200.000 VNĐ
Trả trước 12 tháng:
– Miễn phí hòa mạng.
– Miễn phí modem wifi.
– Tặng 2,5 tháng sử dụng (tháng thứ 13, 14, 15).
– Miễn phí Account xem phim HD, tặng thẻ diệt virut CMC trị giá 200.000 VNĐ
Lưu ý: Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Sau 12 tháng khuyến mại áp dụng giá cước niêm yết: 330,000 VNĐ/Tháng)
Liên hệ lắp đặt: 0916.830.093 / 01.667.210.728