Gói Combo 1: 220.000 VNĐ/Th

Gói Combo 1
Tốc độ Download / Upload: 3 Mbps / 640 Kbps
Giá cước hàng tháng: 220.000 VNĐ/Th
Trả sau hàng tháng:
– Phí hòa mạng Combo (Internet + TH cap): 100.000 VNĐ. Khách hàng nếu sử dụng HD thì đóng phí hòa mạng ban đầu là 200.000 VNĐ
– Modem: 100.000 VNĐ
– Router wifi 2 cổng: 300.000 VNĐ
– Cho mượn đầu thu HD miễn phí
Trả trước 6 tháng:
– Phí hòa mạng Combo (Internet + TH cap): 100.000 VNĐ. Khách hàng nếu sử dụng HD thì đóng phí hòa mạng ban đầu là 200.000 VNĐ
– Miễn phí Modem + Router wifi 2 cổng
– Tặng 1 tháng sử dụng (tháng thứ 7).
– Tặng thẻ diệt virut CMC trị giá 200.000VNĐ + 3 lít dầu ăn
– Cho mượn đầu thu HD miễn phí
Trả trước 12 tháng:
– Phí hòa mạng Combo (Internet + TH cap): 100.000 VNĐ. Khách hàng nếu sử dụng HD thì đóng phí hòa mạng ban đầu là 200.000 VNĐ
– Miễn phí Modem + Router wifi 2 cổng
– Tặng 2 tháng cước sử dụng (tháng thứ 13, 14).
– Tặng thẻ diệt virut CMC trị giá 200.000VNĐ + 6 lít dầu ăn
– Cho mượn đầu thu HD miễn phí
Lưu ý:
Báo giá trên đã bao gồm 10% VAT
Gói cước Combo bao gồm Internet và Truyền hình cáp Analog
Liên hệ lắp đặt: 0916.830.093 / 01.667.210.728

Gói Combo 2: 260.700 VNĐ/Th

Gói Combo 2
Tốc độ Download / Upload: 5 Mbps / 768 Kbps
Giá cước hàng tháng: 260.700 VNĐ/Th
Trả sau hàng tháng:
– Phí hòa mạng Combo (Internet + TH cap): 100.000 VNĐ. Khách hàng nếu sử dụng HD thì đóng phí hòa mạng ban đầu là 200.000 VNĐ
– Modem: 100.000 VNĐ
– Router wifi 2 cổng: 100.000 VNĐ
– Cho mượn đầu thu HD miễn phí
– Tặng phần mềm diệt virut CMC trị giá 200.000 VNĐ
Trả trước 6 tháng:
– Phí hòa mạng Combo (Internet + TH cap): 100.000 VNĐ. Nếu khách hàng sử dụng HD thì đóng phí hòa mạng ban đầu là 200.000 VNĐ
– Miễn phí Modem + Router wifi 2 cổng
– Tặng 1 tháng sử dụng (tháng thứ 7).
– Tặng thẻ diệt virut CMC trị giá 200.000VNĐ + 3 lít dầu ăn
– Cho mượn đầu thu HD miễn phí
Trả trước 12 tháng:
– Phí hòa mạng Combo (Internet + TH cap): 100.000 VNĐ. Khách hàng nếu sử dụng HD thì đóng phí hòa mạng ban đầu là 200.000 VNĐ
– Miễn phí Modem + Router wifi 2 cổng
– Tặng 2 tháng cước sử dụng (tháng thứ 13, 14).
– Tặng thẻ diệt virut CMC trị giá 200.000VNĐ + 6 lít dầu ăn
– Cho mượn đầu thu HD miễn phí
Lưu ý:
Báo giá trên đã bao gồm 10% VAT
Gói cước Combo bao gồm Internet và Truyền hình cáp Analog
Liên hệ lắp đặt: 0916.830.093 / 01.667.210.728

Gói Combo 3: 286.000 VNĐ/Th

Gói Combo 3
Tốc độ Download / Upload: 7 Mbps / 1024 Kbps
Giá cước hàng tháng: 286.000 VNĐ/Th
Trả sau hàng tháng:
– Phí hòa mạng Combo (Internet + TH cap): 100.000 VNĐ. Khách hàng nếu sử dụng HD thì đóng phí hòa mạng ban đầu là 200.000 VNĐ
– Modem: 100.000 VNĐ
– Router wifi 2 cổng: 100.000 VNĐ
– Cho mượn đầu thu HD miễn phí
– Tặng phần mềm diệt virut CMC trị giá 200.000 VNĐ
Trả trước 6 tháng:
– Phí hòa mạng Combo (Internet + TH cap): 100.000 VNĐ. Nếu khách hàng sử dụng HD thì đóng phí hòa mạng ban đầu là 200.000 VNĐ
– Miễn phí Modem + Router wifi 2 cổng
– Tặng 1 tháng sử dụng (tháng thứ 7).
– Tặng thẻ diệt virut CMC trị giá 200.000VNĐ + 3 lít dầu ăn
– Cho mượn đầu thu HD miễn phí
Trả trước 12 tháng:
– Phí hòa mạng Combo (Internet + TH cap): 100.000 VNĐ. Khách hàng nếu sử dụng HD thì đóng phí hòa mạng ban đầu là 200.000 VNĐ
– Miễn phí Modem + Router wifi 2 cổng
– Tặng 2 tháng cước sử dụng (tháng thứ 13, 14).
– Tặng thẻ diệt virut CMC trị giá 200.000VNĐ + 6 lít dầu ăn
– Cho mượn đầu thu HD miễn phí
Lưu ý:
Báo giá trên đã bao gồm 10% VAT
Gói cước Combo bao gồm Internet và Truyền hình cáp Analog
Liên hệ lắp đặt: 0916.830.093 / 01.667.210.728

Gói Combo 4: 342.100 VNĐ/Th

Gói Combo 4
Tốc độ Download / Upload: 10 Mbps / 1536 Kbps
Giá cước hàng tháng: 342.100 VNĐ/Th
Trả sau hàng tháng:
– Phí hòa mạng Combo (Internet + TH cap): 100.000 VNĐ. Khách hàng nếu sử dụng HD thì đóng phí hòa mạng ban đầu là 200.000 VNĐ
– Modem: 100.000 VNĐ
– Router wifi 2 cổng: 100.000 VNĐ
– Cho mượn đầu thu HD miễn phí
– Tặng phần mềm diệt virut CMC trị giá 200.000 VNĐ
Trả trước 6 tháng:
– Phí hòa mạng Combo (Internet + TH cap): 100.000 VNĐ. Nếu khách hàng sử dụng HD thì đóng phí hòa mạng ban đầu là 200.000 VNĐ
– Miễn phí Modem + Router wifi 2 cổng
– Tặng 1 tháng sử dụng (tháng thứ 7).
– Tặng thẻ diệt virut CMC trị giá 200.000VNĐ + 3 lít dầu ăn
– Cho mượn đầu thu HD miễn phí
Trả trước 12 tháng:
– Phí hòa mạng Combo (Internet + TH cap): 100.000 VNĐ. Khách hàng nếu sử dụng HD thì đóng phí hòa mạng ban đầu là 200.000 VNĐ
– Miễn phí Modem + Router wifi 2 cổng
– Tặng 2 tháng cước sử dụng (tháng thứ 13, 14).
– Tặng thẻ diệt virut CMC trị giá 200.000VNĐ + 6 lít dầu ăn
– Cho mượn đầu thu HD miễn phí
Lưu ý:
Báo giá trên đã bao gồm 10% VAT
Gói cước Combo bao gồm Internet và Truyền hình cáp Analog
Liên hệ lắp đặt: 0916.830.093 / 01.667.210.728